Ešte pred zhotovením podlahy je potrebné podklad pripraviť. Ak sa na podlahe nachádzajú veľké nerovnosti, zarovnajú sa kladivom alebo iným väčším predmetom. Z povrchu podlahy je nutné odstrániť aj všetok prach a nečistoty. Práve pre tento úkon sa dá využiť priemyselný vysávač. Ešte tesne pred aplikáciou saminivalizačnej zmesi sa využijú vlastnosti penetračného náteru, aby zmes držala a bola dostatočne tesná.

Penetračný náter na podlahe

Vždy dbajte na to, aby penetrácia bola rozmiestnená po celej ploche podlahy. Po nanesení je dôležité niekoľko desiatok minút počkať až kým náter nezaschne. Štandardne to trvá 1 – 3 hodiny, kedy je nasiakavá podlaha celkom suchá, u nenasiakavých podláh je to 4 až 12 hodín. Samonivelizačný náter sa aplikuje pri zatvorených oknách tak, aby zrenie a tvrdnutie liatej podlahy nebolo príliš rýchle a podlaha tak nepopraskala. Vhodným obdobím pre takéto nátery je predovšetkým jar a jeseň, kedy sú teploty ideálne. Hovoríme tu o +5°C až 30°C. Aj po nanesení náteru na podlahu neotvárajte okná, aby ste podlahu nevystavili prievanu.

Vhodná samonivelizačná zmes

Výber samonivelizačnej podlahy je závislý nielen od plochy, ale aj od veľkosti nerovností, ktoré sú na nej. Vždy sa snažte tieto nerovnosti čo najviac urovnať a aj efekt bude o to lepší. Samotná zmes by mala byť „tak-akurát“hustá. Ak je príliš riedka, potom ju môžete zahustiť primiešaním suchej hmoty. Takáto vhodná zmes sa vyleje rovnomerne na podlahu a vyrovná sa ihlicovým valcom, ktorý napomôže aj k odstráneniu vzduchových bublín. Už po približne troch hodinách je podlaha vhodná aj na chodenie, všetko je však otázkou širokého spektra atribútov spojených s podlahou.

Postup implementácie samonivelizačného náteru

Pripravenie podkladu

Odstránia sa všetky veľké nerovnosti, ktoré sú na podlahe. Využiť sa dá tak kladivo, alebo aj iné veľké nástroje. Odstránia sa tiež všetky nečistoty a podlaha sa povysáva vysávačom vhodným na tento účel.

Penetrácia podlahy

Príprava na penetráciu spočíva v zarobení zmesi 1:5, ktorá sa nanesie rovnomerne s valčekom a nechá sa vyschnúť. Ako sme už vyššie spomenuli, v závislosti na type podlahy trvá vyschnutie 1 až 3, respektíve 4 až 12 hodín.

Úprava nerovností

Absolútne jemná a rovná podlaha sa docieli aj hliníkovou latou s vodováhou, s ktorou majster pohybuje po podlahe. Až po odstránení všetkých nerovností sa môže prejsť k implementácií.

Aplikácia na podlahu

Pripravená zmes sa vleje do valčeka a po jej usadení sa valček zdvihne. Následne sa zmes nechá rozliať. Maximálny priemer rozliatej zmesi má byť 15 cm.

Pripravená podlaha

Podlaha musí byť rovná a bez vzduchových bublín. Už po troch hodinách na nej môžete chodiť.