Ešte pred zhotovením podlahy je potrebné daný podklad pripraviť. Ak sa na podlahe náhodou nachádzajú veľké nerovnosti, zarovnajú sa kladivom alebo iným väčším predmetom. Z povrchu podlahy je nutné odstrániť aj všetok prach a nečistoty. Práve pre tento úkon sa dá využiť priemyselný vysávač. Ešte tesne pred aplikáciou samonivelačnej hmoty sa využijú vlastnosti penetračného náteru, aby zmes držala a bola dostatočne tesná.

Penetračný náter (penetrák) na podlahu

Vždy dbajte na to, aby bol penetračný náter rozmiestnený po celej ploche podlahy. Po nanesení penetráku je dôležité, aby ste počkali aj niekoľko desiatok minút, až kým náter nezaschne. Štandardne to trvá 1 – 3 hodiny, kedy je nasiakavá podlaha celkom suchá, u nenasiakavých podláh je to 4 až 12 hodín. Samonivelačná hmota sa odporúča aplikovať pri zatvorených oknách, aby zrenie a tvrdnutie liatej podlahy nebolo príliš rýchle a podlaha tak nepopraskala. Vhodným obdobím pre takéto nátery je predovšetkým jar a jeseň, kedy sú teploty ideálne. Hovoríme tu o +5°C až 30°C. Aj po nanesení náteru na podlahu neotvárajte okná, aby ste podlahu nevystavili prievanu.

 

liata podlaha svojpomocne

 

Samonivelačná hmota (nivelák) ako základ pod liatu podlahu

Výber samonivelačnej hmoty na liatu podlahu je závislý nielen od plochy, ale aj od veľkosti nerovností, ktoré sú na nej. Vždy sa snažte tieto nerovnosti čo najviac urovnať a aj efekt bude o to lepší. Samotná hmota by mala byť „tak-akurát“hustá. Ak je príliš riedka, potom ju môžete zahustiť primiešaním suchej hmoty. Takáto vhodná zmes sa vyleje rovnomerne na podlahu a vyrovná sa ihlicovým valcom, ktorý napomôže aj k odstráneniu vzduchových bublín. Už po približne troch hodinách je liata podlaha vhodná aj na chodenie, všetko je však otázkou širokého spektra atribútov spojených s podlahou.

Postup na vyrovnanie podlahy zvládnete aj svojpomocne

Pripravenie podkladu

Najskôr sa odstránia všetky veľké nerovnosti, ktoré sú na podlahe. Využiť sa dá tak kladivo, alebo aj iné veľké nástroje. Odstránia sa tiež všetky nečistoty a podlaha sa povysáva vysávačom vhodným na tento účel.

Penetrácia podlahy

Príprava na penetráciu spočíva v zarobení penetráku 1:5, ktorý sa nanesie rovnomerne s valčekom a nechá sa vyschnúť. Ako sme už vyššie spomenuli, v závislosti na type podlahy trvá vyschnutie 1 až 3, respektíve 4 až 12 hodín.

Úprava nerovností

Absolútne jemná a rovná podlaha sa docieli aj hliníkovou latou s vodováhou, s ktorou majster pohybuje po podlahe. Až po odstránení všetkých nerovností sa môže prejsť k implementácií samonivelačnej hmoty.

Aplikácia na podlahu

Pripravená zmes sa vleje do valčeka a po jej usadení sa valček zdvihne. Následne sa zmes nechá rozliať. Maximálny priemer rozliatej zmesi má byť 15 cm.

Pripravená podlaha

Podlaha musí byť rovná a bez vzduchových bublín. Už po troch hodinách na nej môžete chodiť.

 

epoxidová podlaha svojpomocne